Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.faber-infrastructure.com en voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld de burgerlijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die aan een identificeerbare persoon kunnen worden gerelateerd.   Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van onze website en het verlenen van onze diensten. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe wij deze gebruiken.   Onze praktijken inzake gegevensbescherming voldoen aan de wettelijke voorschriften, met name die van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Duitse wet op de telemedia (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele beschikbaarstelling van deze website en onze inhoud en diensten, evenals voor de verwerking van aanvragen en, indien van toepassing, voor de verwerking van bestellingen / contracten, maar in elk geval alleen voor zover er sprake is van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO of een andere toegestane omstandigheid. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere in de toestemming genoemde doeleinden, bijv. voor de toezending van promotionele informatie per nieuwsbrief, indien u vooraf apart toestemming heeft gegeven.   Verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, lid 7, DSGVO De verantwoordelijke partij in de zin van de DSGVO en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is: Faber Infrastructure GmbH Europaallee 33 66113 Saarbrücken E-mail: datenschutz@faber-infrastructure.com  

Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft. De volgende gegevens worden verzameld:  

Reikwijdte van de verwerking van de gegevens

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van het opvraagapparaat
 • Het IP-adres van het opvraagapparaat
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang kreeg tot onze website (referrer tracking).
Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonsgegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de site niet kunnen worden geïdentificeerd.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.  
 • Doel van de gegevensverwerking
Logging vindt plaats om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en misbruik te bestrijden en storingen op te heffen. Daartoe is het noodzakelijk de technische gegevens van de oproepende computer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
 • Duur van de opslag
De verwijdering van bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk 3 maanden na toegang tot onze website.
 • Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.

Speciale functies van onze website

Onze website biedt u verschillende functies, bij het gebruik waarvan uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen wij uit wat er met uw gegevens gebeurt: Terugbelservice
 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens De gegevens die u op ons terugbelformulier
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 lid 1 lit.a DSGVO (impliciete toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
Verstrekking en uitvoering van de terugbeldienst, uitvoering van het terugbelverzoek.
 • Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking van uw terugbelverzoek.
 • Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven. Contactformulier(en):
 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die u in onze contactformulieren invoert.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 lid 1 lit.a DSGVO (impliciete toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken de via ons contactformulier of contactformulieren geregistreerde gegevens alleen voor de verwerking van de specifieke contactaanvraag die via het contactformulier is ontvangen.
 • Duur van de opslag
Na de verwerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.
 • Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven. Live chat functie:
 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens De gegevens die u invoert in onze live chat.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 lid 1 lit.a DSGVO (impliciete toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken de via onze live chat geregistreerde gegevens alleen voor het verwerken van vragen die via onze live chat binnenkomen.
 • Duur van de opslag
Na de verwerking van uw vraag, die wij in onze live chat hebben ontvangen, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn.
 • Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven. Login gebied:
 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De registratie- en aanmeldingsgegevens die u bij ons invoert.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 lid 1 lit.a DSGVO (impliciete toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een apart inloggedeelte op onze website. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gedeelte bent vergeten, kunt u deze gegevens na het invoeren van uw contactgegevens (e-mailadres) opnieuw laten toesturen. Wij verzamelen, bewaren en verwerken de gebruiksgegevens die bij het gebruik van het inloggedeelte ontstaan alleen om misbruik tegen te gaan, problemen op te lossen of de functionaliteit in stand te houden. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden doorgegeven.
 • Duur van de opslag
Uw beoordeling wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen en gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor deze zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen. De gegevens die worden verzameld in het kader van de functie “vergeten gebruikersnaam of wachtwoord” worden alleen gebruikt om vergeten toegangsgegevens opnieuw te versturen. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering De mogelijkheden voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven. Inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief:
 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt ingevoerd.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (impliciete toestemming)
 • Doel van de gegevensverwerking
De gegevens die in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden geregistreerd, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin wij u informeren over al onze diensten en ons nieuws.   Na inschrijving sturen wij u een bevestigingsmail met daarin een link waarop u moet klikken om de inschrijving voor onze nieuwsbrief te voltooien (double opt-in).
 • Duur van de opslag
Onze nieuwsbrief kan te allen tijde worden uitgeschreven door te klikken op de uitschrijflink, die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden onmiddellijk na afmelding door ons gewist. Evenzo worden uw gegevens onmiddellijk door ons verwijderd indien uw inschrijving niet wordt voltooid. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.
 • Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering
De mogelijkheden van bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.  

Statistische analyse van bezoeken aan deze website – Webtracker

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of afzonderlijke bestanden op de website worden opgeroepen: IP-adres, website van waaruit het bestand werd opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en rapport over het succes van de toegang (zogenaamde web log). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden. Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om het bezoek aan deze website te evalueren: Google Analytics
 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze site maken wij gebruik van de webtrackingdienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (hierna: Google Analytics). In het kader van webtracking gebruikt Google Analytics cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zogenaamde tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google Analytics om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van de firma Google LLC en buiten de Europese Unie, bijv. in de VS, verwerkt en opgeslagen.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Art. 6 lid 1 lit.a DSGVO (toestemming), hetzij in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de daar geïmplementeerde gegevensbeschermingsinformatie) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze pagina.
 • Doel van de gegevensverwerking
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC.
 • Duur van de opslag
Google zal de voor het leveren van webtracking relevante gegevens zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webdienst te vervullen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens gebeurt anoniem. Bij verwijzing naar een persoon worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplicht geldt. In ieder geval worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.  
 • Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com) of de instelling “Do Not Track” van uw browser te activeren. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De beveiligings- en gegevensbeschermingsbeginselen van Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html.  

Informatie over het gebruik van cookies

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken op verschillende pagina’s cookies om het gebruik van bepaalde functies op onze website mogelijk te maken. De zogenaamde ‘cookies’ zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer onze website opnieuw wordt opgeroepen Het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel “het plaatsen van een cookie” genoemd.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en een meer geïndividualiseerde klantbenadering mogelijk te maken. Wij kunnen individuele websitebezoekers alleen met behulp van cookietechnologie identificeren als de websitebezoeker ons eerder op basis van afzonderlijke toestemming overeenkomstige persoonsgegevens heeft verstrekt.
 • Doel van de gegevensverwerking
Cookies worden door onze website ingesteld om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Daarnaast stelt de cookie-technologie ons in staat om individuele bezoekers te herkennen door middel van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele, willekeurige ID, zodat het voor ons mogelijk is om meer geïndividualiseerde diensten aan te bieden.
 • Duur van de opslag
Onze cookies worden opgeslagen totdat ze in uw browser worden verwijderd of, als het sessiecookies zijn, totdat de sessie is verlopen.
 • Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
U kunt uw browser zelf zo instellen dat u het plaatsen van cookies in het algemeen verhindert, er alleen over geïnformeerd wordt, van geval tot geval beslist of u cookies accepteert: of in het algemeen de acceptatie van cookies accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc reeds een verbinding met onze website heeft gehad (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruiksgemak te bieden. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken, raden wij u aan de acceptatie van cookies voor ons webaanbod toe te staan. De mogelijkheden voor bezwaar en verwijdering zijn ook gebaseerd op de algemene voorschriften inzake het recht van bezwaar en verwijdering krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.  

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken beschermd door technische en organisatorische maatregelen, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van ongecodeerde communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op de weg naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of de post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.  

Intrekking van toestemming – Gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken – Verwijdering en afscherming van gegevens

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens eenmaal per jaar en het recht om uw gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden door ons op eerste verzoek gewist indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt een aan ons verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens dus te allen tijde herroepen. Verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens en ook suggesties kunt u te allen tijde sturen naar het volgende adres:   Faber Infrastructure GmbH Europaallee 33 66113 Saarbrücken, Duitsland E-mail: info@faber-infrastructure.com Fax: +49 681 9711-289  

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 I DSGVO

Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een gerechtelijke uitspraak doen. Los daarvan hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het klachtrecht staat u ter beschikking in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt kiezen tot welke toezichthoudende autoriteit u zich op bovengenoemde plaatsen wendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en het resultaat van uw indiening, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens artikel 78 GDPR.  

Cookies (Alleen beschikbaar in het Engels)


Faber Infrastructure GmbH | Europaallee 33 | 66113 Saarbrücken | Duitsland